Termeni și condiții

Condiţii si termene comerciale generale

I. Încheierea contractului

 1. Aceste condiţii si termene generale de livrare şi de plată sunt valabile pentru toate contractele si comenzile de cumpărare, inclusiv activităţi de consultanţă şi executie la tema, dacă acestea nu vor fi schimbate prin alte documente scrise.
 2. Ofertele vânzătorului nu au caracter de obligativitate. Contractele sau alte înţelegeri încheiate, mai ales înţelegerile secundare şi promisiunile care au fost făcute verbal, se pot considera ca fiind ferme doar atunci când au fost confirmate în scris de către vânzător.
 3. În cazul incertitudinilor, la explicarea formalităţilor juridice se vor folosi prevederile corespunzătoare ale Drepturilor internaţionale pentru explicarea articolelor auxiliare (Incoterms).

II. Cum se comanda produsele?

 1. Comanda produselor se face in scris, prin e-mail sau fax.
 2. Comanda trebuie sa contina numele produselor, codurile acestora, cantitatea, respectiv datele de identificare si facturare ale clientului, adresa de livrare si modalitatea de livrare solicitata.

III. Preţurile

 1. Dacă nu vor fi stabilite altfel, sunt valabile preţurile şi condiţiile conform ofertei / ofertelor prezentate cumparatorului.
 2. Prin preţ se înţelege preţul de cumpărare pentru produsele preluate fără TVA, dacă nu a fost stabilit altfel.
 3. Dacă produsele urmează să fie expediate, vânzătorul poate stabili preţul transportului conform ofertei, dacă nu a fost stabilit altfel. Toate taxele auxiliare imprevizibile, inclusiv taxele de vamă, precum şi taxele de vamă noi apărute, taxele pentru transport şi majorările acestora le suportă cumpărătorul, atâta timp cât regulamentele juridice nu precizează altfel.

VI. Plăţile şi decontările

 1. Plata se efectueaza cu numerar, cu ordin de plata sau cu fila CEC.
 2. Plata se face la cursul BNR din ziua facturarii.
 3. In functie de client, cantitate, sau produs, plata poate fi:

a) integrala

b) intre 0%-100% avans si restul la livrarea produselor (marimea avansului se stabileste in functie de cantitate, felul produselor).

c) plata cu numerar – se face in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor de la sediul firmei. Valoarea produselor este cea din momentul facturarii

d) plata cu ordin de plata – se face in baza facturii proforme emise de catre MDM STANDARD S.R.L, in urma confirmarii telefonice a comenzii cu un consultant de vanzari

e) plata cu fila CEC – se face in baza facturii emise de MDM STANDARD S.R.L, in urma confirmarii telefonice a comenzii cu un consultant de vanzari, prin prezentarea filei CEC la ridicarea produselor.

f) Vânzătorul primeşte poliţele reescont ca plată pentru produse doar dacă acest lucru a fost contractat explicit. Relaţiile juridice ale poliţelor sunt reglementate de Legea nr. 191/1950 MO.

g) În cazul întârzierii achitării preţului de către cumpărător,vânzătorul este îndreptăţit să calculeze dobânda de întârziere în valoare de 0,15% / zi, începând cu prima zi de întârziere. Prin aceasta nu este în nici un fel afectată obligaţia de achitare a pagubei apărute în legătură cu întârzierea plăţii cumpărătorului.

h) În cazul întârzierii plăţii cumpărătorului, vânzătorul este îndreptăţit să interzică o altă înstrăinare şi prelucrare a mărfii furnizate. Mai departe vânzătorul este îndreptăţit să preia înapoi marfa livrată, eventual după o înţelegere să intre în spaţiul de producţie al cumpărătorului, să-şi ia înapoi marfa şi dacă este posibil să o vândă cât mai rentabil. Beneficiul dintr-o astfel de vânzare, după scăderea cheltuielilor apărute, vânzătorul îl va folosi pentru compensarea plăţii datorate de cumpărător.

i) Cumpărătorul poate să evite urmările juridice menţionate la punctul 4 prin oferirea unei garanţii în valoarea dreptului ameninţat al vânzătorului.

j) Vânzătorul este îndreptăţit să calculeze toate creanţele care le are faţă de cumpărător. Se pot calcula creanţele băneşti contra celor materiale. De asemenea se pot calcula creanţele scadente faţă de cele fără scadenţă, în acest caz data scadenţei creanţelor este ziua calculării acestora. Obiectul calculării nu pot fi creanţele pe care una dintre părţi le consideră ca fiind discutabile.

V. Livrarea şi preluarea mărfii

 1. Vânzătorul este obligat să livreze marfa în termenul stabilit în contract sau în termenul determinat prin modul stabilit în contract. Termenele de livrare se consideră că încep în ziua confirmării comenzii, însă nu înainte de a fi specificate toate amănuntele comenzii şi emise toate autorizaţiile necesare.
 2. Produsele comandate se ridica de la sediul firmei noastre sau se livreaza la adresa solicitata de client, prin firme de curierat. Plata transportului se efectueaza de catre client, dar la cererea acestuia, plata se poate face si de catre furnizor, contravaloarea transportului adaugandu-se facturii bunurilor livrate, in cazul in care nu este stipulate in alt mod.
 3. Dacă marfa urmează să fie expediată, livrarea mărfii se consideră realizată prin predarea acesteia primului transportator spre transportare către cumpărător. Angajamentul vânzătorului este de asemenea îndeplinit la timp, dacă a fost permis primului transportator să preia marfa livrată dar transportul nu s-a realizat şi aceasta nu din vina vânzătorului.
 4. Dacă marfa urmează să fie expediată, vânzătorul poate stabili traseul, mijlocul de transport precum şi transportatorul, dacă nu este stabilit altfel în scris.
 5. Dacă transportul nu se poate realiza pe traseul şi în termenul presupus nu din vina vânzătorului, atunci vânzătorul este îndreptăţit să transporte produsele pe alt traseu şi la alt loc de destinaţie, cheltuielile apărute achitând cumpărătorul. Cumpărătorul va avea posibilitatea ca înainte să se exprime.
 6. Vânzătorul nu răspunde pentru livrarea întârziată sau neefectuarea livrării mărfii ca urmare a vinei subfurnizorilor.
 7. Termenul de livrare se prelungeşte cu perioada în care cumpărătorul este în întârziere cu plata, dacă vânzătorul nu poate livra marfa la timp şi reglementar ca urmare a acestei întârzieri.
 8. Cumpărătorul este obligat să preia marfa din depozitul vânzătorului fără întârziere după avizul preluării mărfii, dacă nu s-a stabilit altfel. Dacă marfa urmează să fie expediată, cumpărătorul este obligat să preia marfa fără întârziere după transportul acesteia la locul de destinaţie.
 9. În cazul în care cumpărătorul este în întârziere cu preluarea mărfii sau cu efectuarea plăţii în cazul în care livrarea mărfii şi achitarea plăţii se efectuează simultan, vânzătorul poate să depoziteze produsele pe cheltuiala cumpărătorului şi să reţină această marfă până ce cumpărătorul achită aceste cheltuieli.
 10. Vânzătorul este îndreptăţit la livrări parţiale în funcţie de caracterul comenzii.

VI. Transferul dreptului de proprietate şi pericolul daunei material

 1. Cumpărătorul obţine dreptul de proprietate asupra mărfii livrate (numită în continuare marfă cu restricţie) doar în momentul îndeplinirii tuturor obligaţiilor care reies din contract.
 2. În cazul în care cumpărătorul prelucrează marfa cu restricţie, vânzătorul este coproprietar al unei părţi egală cu proporţia valorii mărfii cu restricţie din valoarea obiectului strain, daca nu este stipulate altfel in scris.
 3. Cumpărătorul este îndreptăţit că înstrăineze marfa cu restricţie doar în cazul când nu este în întârziere cu plata şi numai dacă în relaţiile comerciale aceasta este legal.
 4. Pericolul pagubei asupra produselor trece în responsabilitatea cumpărătorului încapând cu momentul livrării.

VII. Calitate, dimensiuni, greutate

 1. Produsele vor fi livrate in ambalajul lor original si eventual suplimentar in ambalaj de protectie suplimentara.
 2. Daunele produselor in cazul unui transport necorespunzator nu revin in sarcina vanzatorului ci a transportatorului, daca nu a fost stabilit altfel in scris.

VIII. Controlul vizual al mărfii

 1. Cumpărătorul este obligat să controleze marfa cât posibil de repede după transferul pericolului pagubei asupra mărfii în responsabilitatea sa.
 2. Dacă marfa urmează să fie expediată, cumpărătorul este obligat să efectueze controlul mărfii doar după preluarea mărfii.
 3. Dacă cumpărătorul nu efectuează controlul mărfii cu grijă profesională şi la timp, nu poate să valorifice dreptul de a reclama eventualele defectele găsite la acest control, fără să se considere că marfa a avut aceste defecte în momentul livrării.

IX. Răspunderea pentru defecte

 1. Cumpărătorul este îndreptăţit să valorifice dreptul din răspunderea pentru defecte doar în cazul în care predă vânzătorului un comunicat despre defectele mărfii realizat în urma:
  • constatării defectelor evidente fără întârziere după efectuarea controlului profesional pe care este obligat să-l efectueze conform punctului VIII.
  • defectele au putut fi constatate mai târziu la prelucrarea produselor.
 2. Defectele evidente pot fi valorificate cel târziu la preluarea produselor  în depozitul clientului. Prin expirarea termenului de garanţie stabilit de lege este exclusă valorificarea dreptului de răspundere pentru defecte. Prin expirarea perioadei de garanţie din momentul în care cumpărătorul a avut posibilitatea să verifice produsele este exclusă valorificarea răspunderii pentru defecte. Prin expirarea perioadei de 14 zile de la livrarea produselor este exclusă valorificarea dreptului din răspunderea pentru defectele evidente.
 3. Dacă cumpărătorul constată defecte la produse, atunci trebuie să oprească imediat prelucrarea acestora.
 4. Dacă produsele au defecte, cumpărătorul este îndreptăţit să pretindă repararea acestora sau in cazul in care nu se pot repar, livrarea altor produse identice în locul acestora.
 5. Dacă cumpărătorul nu colaborează cu vânzătorul neîntârziat şi nu-i acordă o posibilitate reală de convingere asupra defectelor produselor şi de asemenea nu-i acordă neîntârziat la cerere produsele reclamate, se anulează toate aceste drepturi care rezultă din răspunderea pentru defecte.
 6. Pentru repararea produselor răspunde vânzătorul îşi asumă aceeaşi răspundere ca şi pentru marfa livrată.

X. Limitarea generală a răspunderii pentru defecte

 1. Dacă în aceste condiţii nu este stabilit altfel, vânzătorul suportă răspunderea pentru paguba apărută având ca şi motiv încălcarea obligaţiilor contractuale şi a celor necontractuale doar în cazul unei acţiuni intenţionate sau neglijenţei mari. Răspunderea vânzătorului nu se referă în afara cazului acţiunii intenţionate la pagubele care nu au putut fi prevăzute la tranzacţia concretă şi în condiţii normale sau la care cumpărătorul este asigurat sau de obicei poate fi asigurat.
 2. Toate drepturile faţă de vânzător încetează în limita perioadei de perimare stabilită de lege.

XI. Locul de efectuare a predării , instanţa juridică competentă şi dreptul hotărâtor

Locul de efectuare a predării mărfii este depozitul, daca nu este specificat altfel. Dacă marfa urmează să fie expediată, locul de efectuare a predării a mărfii este locul de destinaţie.
Instituţia juridică competentă este în caz de litigiu pentru ambele părţi va fi pe teritoriul Romaniei. Cumpărătorul însă poate fi reclamat şi la tribunal.
Pentru toate relaţiile juridice între cumpărător şi vânzător se va folosi regulamentul juridic al Romaniei.

XII. Garantia produselor si acoperirea acesteia

 1. Toate produsele comercializate de catre societatea noastra beneficiaza de garantia producatorului, care este de 1 an, exceptie poate fi cazul in care societatea noastra acorda o extensie a acestuia prin emiterea unui certificate de garantie suplimentar.
 2. Toate produsele comercializate de catre societatea noastra beneficiaza de garantia, numai in cazul in care cumparatorul sau utilizatorul respecta in totalitate instructiunile de utilizare din manualul de utilizare al produsului.
 3. In cazul in care produsul nu este folosit, depozitat, transportat sau service-at in conformitate cu instructiunile din manualul sau de utilizare si poate suferii defecte, acesta isi pierde garantia, in conformitate cu atentionarea din Certificatl de garantie emis odata cu instrumentul.

XIII. Cum se asigura garantia produselor

Service-ul din perioada de garantie se asigura la sediul firmei MDM STANDARD S.R.L , dar se poate efectua si la sediul clientului, cu plata deplasarii.

XIV. Obligativitatea privind plata facturilor

 1. Prin semnarea si acceptarea facturilor emise de catre societatea noastra, cumparatorul accept si atrage dupa sine obligativitatea achitarii acestora in termenul stabilit de comun acord si acceptat de catre comparator prin plasarea comenzii.
 2. Neplata facturilor in termenul mentionat in scris pe acestea, in cazul in care nu s-a convenit de comun accord o prelungire a termenului de plata, conduce automat la plata unor penalizari de 0,15% pe zi dar nu mai mult de 25% din valoarea totala a facturii.

XV. Politica de returnare

Aparatele si sistemele de masura si control nu se pot returna in urmatoarele cazuri:

 1. In cazul in care produsele au fost folosite.
 2. In cazul in care produsele au fost folosite impropriu.
 3. In cazul in care produsele au fost modificate sau desamblate din punct de vedere tehnic.
 4. In cazul in care nu exista nici un acord scris intre parti in anumite conditii comerciale.

Distribuiți această pagină: